Агроцентър в гр. Видин
Header

Противоепидемични мерки

ноември 11th, 2020 | Posted by admin in news

Във връзка с епидемичната обстановка в страната информираме нашите клиенти, че в района на Агроцентър „Земант“ задължително се спазват противоепидемичните мерки, наложени от здравните власти на Р. България. Влизането в помещенията на центъра следва да става само с правилно поставени защитни маски, при спазване на дистанция от 2 метра между клиентите. Задължително се извършва и дезинфекция съгласно санитарните изисквания, поради което може да се наложи краткотрайно затваряне на магазините.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.