Агроцентър в гр. Видин
Header

Фунгициди

Ние предлагаме:

 • Акоидал ДФ/разтворима сяра/ – контактен с предпазно действие срещу башнеста мана;
  Алиет флаш 80ВГ/алуминиев фозетил/ – системен с предпазно и лечебно действие срещу мана по краставици;
 • Акробат МЦ/диметоморф +манкоцеб/ – комбиниран с локално-системен с предпазно и лечебно действие срещу обикновена мана;
 • Байфидан 250ЕК/триадименол/ – системен с предпазно и лечебно действие срещу брашнеста мана и ръжди;
 • Винкер ВГ/бентиаваликарб-изопропил+фолпет/ -комбиниран с предпазно и лечебно действие;
 • Дитан ДГ/манкоцеб/ – контактен с предпазно действие срещу обикновена мана, кадравост, сачмянка, черни листни петна по розите;
 • Еклер/симоксанил+трифлоксистробин/ – системен спредпазно и лечебно действие срещу обикновена брашнеста мана и сиво гниене по лозата;
 • Икуейшъп Про/симоксанил+фамоксадон/-локално – системен с предпазно и лечебно действие срещу обикновената мана;
 • Корсейт Р ВП/симоксалин+меден оксихлорид/ – локално системен + контактен с предпазно и лечебно действие срещу обикновена мана;
 • Купроцин супер М/меден ксихлорид+манкоцеб/- контактен с предпазно действие срещу мана по лозата;
 • Проплант 722СЛ/прокамакаб хидрохлорид/ – системен с предпазно и лечебно действие срещу мана и сечене;
 • Ридимил голд МЦ 68ВГ/мефеноксам+манкоцеб/ – контактно-системен с предпазно и лечебно действие срещу обикновена мана и кафяви листни петна;
 • Скор 250 ЕК/дифеноконазол/ – системен с предпазно и лечебно действие срещу струпясване, брашнеста мана, кадравост и кафяви листни петна;
 • Топаз 100ЕК/пенконазол/ – системен с предпазно и лечебно действие срещу брашнеста мана по лоза, краставици, пъпеши,домати, рози, праскови и др.
 • Топсин М 70 ВГ/тиофанат метил/- системен с предпазно и лечебно действие срещу сиво гниене, брашнеста мана, струпясване, черно кореново гниене;
 • Фоликур 250ЕВ/тебуконазол/- системен с предпазно и лечебно действие среще струпясване и брашнеста мана по ябълки и лозя;
 • Фунгуран ОН 50ВП/меден хидроокис/- контактен с предпазно действие срещу обикновена мана, къдравост, бактериално струпясване и сечене;
 • и още много други фунгициди…