Агроцентър в гр. Видин
Header

Торове

Листни торове 

Ние осигуряваме широка гама от торове, необходими за листно подхранване на всички видове селскостопански култури: зърнено – житни, маслодайни, технически, овощни, лозови, зеленчукови, етерично – маслени  и декоративни растения.

 

Торове за почвено приложение

Избора на торове за основно торене се осъществява след като направим комплексна оценка на редица фактори определящи нуждите на растенията от хранителни елементи – почвен тип, киселинност,  запасеност на почвата, предшественици и др.