Агроцентър в гр. Видин
Header

Инсектициди

Ние предлагаме:

 • Актара 25 ВГ системен с контактно и стомашно действие срещу листни въшки, колорадски бръмбър, оранжерийна белокрилка по зеленчуци, картофи и др.;
 • Алфамекс 100ЕК/алфа-циперметрин/ пиретроид несистемен със стомашно и контактно действие и широк спектър на действие срещу насекомни вредители;
 • Би-58 /диметоат/ – системен с контактно и стомашно действие срещу листни въшки, белокрилка;
 • Вазтак Нов 100ЕК/алфа-циперметрин/ – пиретроиден, несистемен с контактно и стомашно действие и широк спиктър на действие срещу насекомни вредители;
 • Вениш/металдехид/ – лимацид за борба с голи охлюви;
 • Децис 2,5 ЕК/делтаметрин/ – перитроиден, несистемен с контактно и стомашно действие и широк спектър срещу насекомни вредители;
 • Калипсо480ЕК/тиаклоприд/ – сисемен с контактно и системно действие срещу листни въшки, колорадски бръмбар, плодови червеи;
 • Карате зеон 5СК/ламбада цихалотрин/ – пиретроиден, несистемен с контактно и стомашно действие срещу насекомни вредители;
 • Конфидор 70 ВГ/имидаклоприд/ – системен с контактно действие и приложение срещу трипс, листни въшки, колорадски бръмбар, оранжерийна белокрилка;
 • Ламбада 5ЕК/ламбада цихалотрин/ – пиретроиден, несистеменс контактно и стомашно действие срещу насекомни вредители;
 • Моспилан 20СП/ацетамиприд/ – системен с контактно и стомашно действие срещу листни въшки, оранжерийна белокрилка, трипс, цикади, колорадски бръмбар, житна дървеница, житна пиявица, жинти мухи и житен бегач;
 • Нуреле Д/хлорпирифос-етил+циперметрин/ – комбиниран контактен с контактно и стомашно действие и широк инсектициден спектър;
 • Фюри 10ЕК/зета-циперметрин/-пиретроид с широк спектър на действие;
 • и други